hotdogski

 

hotdogski

installatie/performance-reeks in de publieke ruimte: een hallucinante integratie van buurtbewoners, meubelontwerp, youtube en hotdogs.

We realiseerden dit VJ-project als laureaat van de ‘kunst in de buurt ‘ wedstrijd van Stad Gent. Het doel was sociale cohesie te bewerkstelligen door mensen samen te brengen rond een hotdog kraam en te confonteren met beelden van zichzelf en het hele wereld wijde web. We mixen online beelden en geluid tot een live performance. Sociaal gezien werd Hotdogski een meeting point in de buurt, de Sint Bernadettewijk’in Gent.

een samenwerking tussen kapotski, Olivier Provost, nucleo, Stad gent Dienst kunsten, project Moscou bernadette / SMAK, ontwerp & productieleiding: Ruben Nachtergaele

 

 

fragment uit de publicatie “MOSCOU-BERNADETTE
Een onderzoek naar een duurzame relatie tussen beeldende kunst, het stedelijk weefsel en haar bewoners op 11/10/12 @ S.M.A.K

NUCLEO startte begin 2006 het project Moscou-Bernadette op, in samenwerking met de Dienst Kunsten van de Stad Gent en het S.M.A.K.

Aan de hand van een aantal  acties in de buurten Moscou en Bernadette kreeg het project de afgelopen zes jaar langzaam maar zeker vorm in de wijken, en geven de wijken vorm aan het project. Door het uitwisselen van contacten en een langdurige aanwezigheid in de wijken onderzochten we hoe actuele kunst een unieke plek kon verwerven in Moscou en Bernadette. We wilden daarom vooral een dialoog aangaan met de bewoners en werken vanuit de realiteit van hun wijk. Ter plaatse werkten we intensief samen met lokale partners.


Door in fases op mensenmaat te werken, hielden we de verwachtingen vanuit de buurt en van de kunstenaars op schaal. Elke fase hield een aantal acties of evenementen in en vormde een afgerond geheel binnen het project. Door het nastreven van tastbare en haalbare doelen die uitgaan van de wijkbewoners zelf, probeerden we een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen die tot een mooie vriendschap kon leiden.

De zichtbaarheid van het project in de wijken was niet te zoeken in tentoonstellingsparcours of installaties van permanente kunstwerken maar wel in de ontmoetingen tussen mensen, in de acties die we organiseerden en soms ook in de tastbare sporen die zij nalieten, maar nog meer in de herinneringen en de verhalen die hieruit ontstonden.

Zowel startende als doorwinterde kunstenaars uit binnen- en buitenland werden aangezocht om kennis te maken met de buurten en voorstellen te formuleren waarin bewoners konden participeren. Het partnerschap van S.M.A.K. hield de continue begeleiding van de kunstenaars en hun traject in de buurten in. Dienst Kunsten bewaakte het sociaal-artistieke onderzoek en de brug naar de stad. vzw NUCLEO bouwde mee aan het inhoudelijk traject en beheerde de betrokken atelierruimtes in Bernadette. 

deelnemende kunstenaars: Hugo Azcuy Castillo, Koen Broucke, cirQ vzw, Saar De Buysere, Frank Depoorter, Stief Desmet, Anno Dijkstra, Anja Hellebaut, Kapotski, Bart Lodewijks, Emilio Lopez Menchero, Pierre Muylle, Olivier Provost, Annelies Vanbelle, Wim Van Gotha