With a thousand eyes

sound design voor David Slotema’s bachelor project ‘With a thousand eyes’.

In recent years, public space has been engulfed by electronic screens, from mobile phones to tablets. One of the best places to observe the ubiquity of the screen is at a tourist site, where people are trying to capture the monument and nowadays, more than ever, themselves. While searching for their perfect portrait, the people in this film are connected through a cinematic dance, while their surroundings slowly dissolve into dark and they into their own screens.

De footage is van veraf geschoten en observeert mensen al selfies maken. De uitdaging was om met ambiances, foley, clothing and breathing deze ‘protagonisten’ tastbaar en dichtbij te maken. Naar het einde van de film verdwijnen de personages in een ‘abstracte data-wolk van selfie-flitsen’. Hier kon ik me botvieren in de creatie van organisch-electronisch geluid.

In dit project bleek opnieuw dat overleg met de geluidsontwerper van in het begin essentieel is in audiovisueel werk. Kiezen welk medium de informatie overdraagt, wat primeert en wat ondersteunt. Een intense communicatie tussen geluid en beeld moet de nodige tijd en ruimte krijgen.