I hear you / residentie Vooruit

(for english: click)

Na de residentie/creatie-periode in kunstencentrum Vooruit bereikt “I hear you” als geluidsinstallatie / werkformat zijn eerste presentatievorm in de Domzaal. Een multichannel geluidskunstwerk dat het spanningsveld exploreert tussen ‘gesatureerde ruis’ en de boodschap van de ‘pure opname’.

“I hear you” bevindt zich op het Vooruit100 parcours in het fijne gezelschap van nieuw werk van Julien Maire, Halory Goerger, Cristian Duarte, William Phlips, Line Boogaerts, Bart Maris en Aifoon.

” In 1913 – kan het symbolischer? – ontwikkelde de Italiaanse futurist Luigi Rusolo zijn manifest ‘The Art of Noises’, een compositiemethode voor muziek gebaseerd op industrieel geluid. 100 jaar later leven we in een wereld met overload aan audio-impulsen. Als muzikant, geluidskunstenaar en vader van drie dochters word ik dagelijks met die veelheid geconfronteerd.

Écht luisteren naar één enkele klank wordt moeilijk: omringend geluid zorgt voor ruis op de boodschap. Een dwarsdoorsnede maken van al die geluiden en de tijd nemen om een diepte-ervaring op te doen, is niet evident. Deze contradictie vormt het uitgangspunt voor mijn installatie / werk-format ‘I hear you’: kan je in die veelheid iets onderscheiden wat je aandacht vasthoudt? En nog een stap verder: hoe kan ik met de geluidensoep van een massa simultane geluiden een nieuwe waardevolle geluidservaring kan bouwen. Maar vooral wil ik de luisterervaring bij de bezoeker aanscherpen, zowel tijdens als ná de installatie.

Tijdens de residentie in VOORUIT100 focust “I hear you” op het sociaal engagement in en rond Vooruit. Ik ontwikkel geluidsdatabanken rond thema’s als het ontstaan en de opkomst van het socialisme, de syndicale strijd, de wezen van de Spaanse burgeroorlog, de relance van de progressievelingen in de jaren ‘80, artiesten met een boodschap, het 21e-eeuwe Vooruitactivisme rond duurzaamheid, directe democratie, transitie, … Daarmee vorm ik een multichannel compositie die in een eeuwige golfbeweging balanceert tussen heel veel – en heel weinig geluid.

Ondertussen leef ik me voluit uit in mijn passie voor noise tijdens de “ruisfases” van het werk. Door geluid volgens verschillende algoritmes te distribueren op het grid van speakers maak ik verschillende gradaties en varianten op ruis. Een onderzoek naar dynamiek, densiteit en de grenzen van het bevattingsvermogen van een luisteraar: het vermogen om analytisch dan wel gevoelsmatig te luisteren. “

 

Het parcours is open van woensdag tem zondag van 10u tot 17u (weekend tot 18u) in de periode van 18/06:13 tot  29/07/13 en van 20/08 tot 06/10/13.

Ruben Nachtergaele: concept, compositie en productie, Elias Heuninck: programmatie software, Nathalie Hamilton: productie-assistentie, coproductie: kunstencentrum Vooruit, 

Dank aan Wim Wabbes, Eva De Groote, Herman Van Welden, Amsab-ISG, Stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen

 

I hear you, Vooruit

I hear you, Vooruit, photo by Reinout Hiel

Tijdens de voorbereidende weken research las ik papers, boeken, pamfletten, thesissen. Ik bekeek dagenlang archief-opnames en beluisterde honderden uren audio. Uit die massa footage selecteerde ik de meest frappante fragmenten en quotes. Hierbij bleken mijn passie voor verzamelen, ordenen en catalogiseren hoogst nuttig. Ik ordende ze grofweg in de categorieën ‘spraak’, ‘strijdliederen’ en ‘field recordings’ (opnames in de openbare-/buitenruimte). Een correcte omgang met elke individuele opname stond voorop in het werkproces; zowel inhoudelijk als geluids-technisch. Hieronder een lijst met een deel van het gebruikte audiomateriaal: klik, lees, luister, kijk, denk en voel.

 

1-mei-betoging Gent, 2011 

Internationale, Ani DiFranco & Utah Phillips,1999 

Ben Benaouisse, Electrified 02 – Hacking Public Space, 2010 

Het apekot, Vuile Mong en zijn Vieze Gasten,1974 

Internationale, Hemanga Biswas

Bind de straten, Meryem Bayram, Istanbul express, 2006 

Internationale, Coco Briaval quartet, 1996

Internationale, Franse chanson/swing

Internationale, music machine recording, lewisinheaven edit

Nazi anthem 

Reverend Billy, the game is up, 2008 

Spaanse vluchteling, José Morrisson, 1938

Unheard Voices, 2010 

Voor recht en Vrijheid, Henri Storck, 1939 

Vooruits Roem, Jozef Vandermeulen, uitvoering Harmonie Vooruit

Gaëtan Bulourde, We Strike Back, 2012 

Paul Verhaeghe, We Strike Back,2012

Andrew Simms, Transitiefestival in 2012 

Edward Anseele, speech 

Internationale, Japan, Soul Flower Mononoke Summit group

Internationale 2000′, Maxx Claxon, 2005 

Internationale, Monsieur R.

Bea Cantillon,  inleiding’ boekvoorstelling ‘identiteit’ Paul Verhaeghe 

Billboard Liberation Front, ‘The Game’s Up! / Art for Sale’ 2008 

COOP90, Gilbert Temmerman, viering 90 jaar Coöperatieve Vooruit, 1971 

Dan Gilmoure, debat burgerjournalistiek, 2008 

Minyeshu Kifle Tedl, uitgelezen: oorlog is geen kunst , 2008 

you all die, promo the game is up, 2007

Rudi Doom, les van de eeuw, Oorlog is dus geen kunst, 2008

Andy Van Dobbelsteen, Studium generale, Duurzame Steden, 2013

Kristiaan Borret, Studium generale, Duurzame Steden, 2013

Maya Kuzmanovic, foam, Borrowed scenery, electrified, 2012 

Bernard Lietaer, uitgelezen: geld en duurzaamheid, 2012

Matthieu Laurette, Frictiesalon, how to save the world in 10 days, 2009

Paul goosens, Les van de Eeuw #6: Europa, 2009

Natalie Jeremijenko, how to save the world in 10 days, Environmental Health Clinic, 2009 

Paul Verhaege, boekvoorstelling ‘identiteit’, 2012

Susan Neiman, Mind The Book, Reclaiming Moral Idealism, 2013

Tariq Ramadan, Between faith and reason, 2012 

Tim Jackson, Almoast Cinema, uitgesproken, welvaart zonder groei, 2011 

Lieven Decauter, de toekomstfabriek, 2012

Bart Dewever & Mieke Vogels, verkiezingsdebat 2009

IMG_0103

 

 

I hear you / Vooruit 100/ ENGLISH

 

After an intense period of preparations,  We are finalizing “I hear you”  in the Domzaal at Vooruit, Ghent.

In 1913 the Italian futurist Luigi Rusolo Developed his manifesto “The Art of Noises”, a composition-method based on the sounds of the industrial world. Now, 100 years later, we live in a world with an overload of audio impulses. As a musician, sound artist and family-man I am confronted daily with the multitude of sounds.

To listen to a single sound is difficult: Surrounding sound creates noise. the original message diffuses. It’s not easy to create a cross-section of all those sounds and take the time to have an in-depth experience. This contradiction is the basis for my installation / format ‘I hear you’. I examine how valuable a new audio-experience can be build with a multitude of simultaneous sounds. But most of all I want to enrich, sharpen the listening experience to the visitor, both during and after the installation.

During the residence in VOORUIT100  “I hear you” focuses on the social commitment in and around Vooruit during the past 100 years. I develop sound databases on topics such as the origin and rise of socialism, the union struggle, the orfins of the Spanish Civil War, the “progressive relaunch” in the 80s, ‘artists with a message’, the 21st century Vooruit-Activism on sustainability, direct democracy, transition, … With this footage I form a composition that balances between an overloaded multitude  and the one-on-one ‘solo-experience’.